Stop Kvindehandel

Hvad er kvindehandel?

Kvindehandel omhandler som oftest det at handle kvinder med det formål at sælge dem til sex. Det betyder altså at kvinder og unge piger tvangsprostitueres imod deres vilje og ofte lever under trusler og vold fra deres bagmænd. FN definerer kvindehandel således:

At rekruttere, transportere eller overføre en person, holde en person skjult eller modtage en person ved brug af magt eller trusler om magtanvendelse eller anden form for tvang, bortførelse, bedrageri eller misbrug af magt eller ydelse eller modtagelse af betaling eller fordele for at opnå samtykke fra en person med det formål at udnytte vedkommende

Nogle unge piger og kvinder sælges af deres ægtemænd, mens andre kidnappes og tvinges til prostitution under kummerlige forhold.

Hvorfor bør vi gøre noget?

Mange mener ligesom os at den slavehandel vi ser i dag hvor kvinder sælges til sex, er langt værre end tidligere tiders slavehandel. Vi burde være klogere og mere fornuftige i dag og ingen kvinde burde sælges til sex imod hendes vilje.

Har du mistanke om kvindehandel eller er du selv offerkan du kontakte “Center mod menneskehandel” på hotline telefon 70202550 eller på mail: gti@socialstyrelsen.dk, eller Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter på telefon 3343-0608.

Vigtige links

http://www.redeninternational.dk/ – Er en dansk international organisation der arbejder for bekæmpelse af prostitution.

Politi.dk – anmeld kvindehandel -  Kontakt anonymt Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) der arbejder med at afsløre kvindehandel og prostitutionens bagmænd.

http://www.centermodmenneskehandel.dk/ – Et site under socialstyrelsen hvor du bl.a. kan finde undervisningsmateriale.